Informatief – bijeenkomst ‘Nabestaanden’

Augustus 2023 – De in oktober geplande informatieve bijeenkomst voor nabestaanden, georganiseerd door Stichting Aardedraad in samenwerking met het Maja Anjohuis en Light of Lein vond helaas geen doorgang omdat er te weinig aanmeldingen waren. Indien er in de toekomst meer interesse voor een dergelijke bijeekomst is, zullen we dit thema weer op de agenda zetten.

Iedereen beleeft een ingrijpende gebeurtenis zoals een sterfgeval op zijn eigen manier. Maar, je bent niet de enige die moeite heeft met het omgaan met het verlies. Door het delen van ervaringen, verdriet en emoties kunnen herkenning en erkenning worden gevonden.

Tijdens de bijeenkomst voor nabestaanden gaan we met de aanwezigen in gesprek, delen we tips en ervaringen en krijg je handvatten voor het omgaan met rouw- en verliesverwerking.

Hoe kom jij verder in jouw rouwproces?

Informatief – bijeenkomst ‘Mentale veerkracht’

Juli 2023 – Op vrijdag 21 juli jl. organiseerde Stichting Aardedraad in samenwerking met Martha Rijkmans van Leven&Zo en het Kankerpatienten Inloophuis Zoetermeer een informatieve bijeenkomst over mentale veerkracht.

Na een diagnose kanker is het leven niet meer zoals voorheen. Vaak is er pas na de emotionele achtbaan en de behandelingsfase ruimte voor verwerking van wat je de afgelopen periode allemaal overkomen is.

Tijdens de bijeenkomst ‘mentale veerkracht’ gingen we met de aanwezigen in gesprek, deelden we ervaringen en kreeg je handvatten voor meer veerkracht.

Heb je vragen naar aanleiding van deze bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar inloophuiszoetermeer@gmail.com of info@aardedraad.nl.

Nieuwe editie Ronde van de Driemanspolder

Juli 2023 – Op zondag 5 november a.s. organiseert Stichting Aardedraad de tweede editie van de prestatieloop De Ronde van de Driemanspolder. Tijdens deze ronde kan de deelnemer een afstand harlopen of wandelen. Er zijn ook twee afstanden voor de jeugd (t/m 13 jaar). Aan de Ronde van de Driemanspolder is een geldinzameling voor het Maja Anjohuis (voorheen genaamd: Kankerpatienten Inloophuis Zoetermeer) verbonden. Meer informatie over deze prestatieloop is te vinden op www.rondevandedriemanspolder.nl.

Deze tweede editie wordt bijzonder: het Nationaal Fonds tegen Kanker heeft aangeboden om het totaal ingezamelde bedrag voor het Maja Anjohuis te verdubbelen.

Informatief – twee informatieve bijeenkomsten in het inloophuis

Juli 2023 – Op vrijdag 21 juli en 25 augustus a.s. van 10-12 uur organiseert Stichting Aardedraad samen met het Kankerpatienten Inloophuis Zoetermeer twee informatieve bijeenkomsten bij de Inzet in Rokkeveen (Zoetermeer). De eerste bijeenkomst zal gaan over mentale veerkracht. De tweede bijeenkomst is voor partners en naasten. Meer informatie over deze bijeenkomsten volgt.

Voor meer informatie of aanmelden graag een e-mail sturen aan inloophuiszoetermeer@gmail.com of neem contact met ons op via het contactformulier.

Stichting Aardedraad verbindt partners en naasten

Juni 2023 – Omdat delen met gelijkgestemden zo fijn kan zijn tijdens en na een ziekteproces, faciliteert Stichting Aardedraad vanaf heden in een ontmoetingsplek voor partners en naasten van kankerpatienten. Deze ontmoetingsplek heeft vorm in een besloten Facebookgroep. In deze groep kan een luisterend oor worden geboden, kunnen tips en ervaringen worden uitgewisseld en vriendschappen worden gesloten.

Wil je lid worden van de besloten Facebookgroep? Meld je dan nu aan.

Creatief – creatieve workshops in juni waren een succes!

Juni 2023 – Het Kankerpatienten Inloophuis Zoetermeer organiseerde op vrijdag 9 en maandag 12 juni jl. twee creatieve workshops. Tijdens deze workshops kregen de deelnemers de gelegenheid om te tekenen en schilderen en dit te combineren in een collage. In een fijne sfeer ontstonden prachtige werken. Als je meer informatie wilt ontvangen over een creatieve workshop, stuur dan een e-mail aan inloophuiszoetermeer@gmail.com of neem contact op via ons contactformulier.

Sociale kaart Langeland Ziekenhuis Zoetermeer

Juni 2023 – Op de website van het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer kun je een link vinden naar een sociale kaart. Klik hier voor de link. Op deze sociale kaart kun je allerlei informatie vinden over (na)zorg bij kanker.

Creatief – Happy Project was een succes!

Mei 2023 – Het Kankerpatienten Inloophuis Zoetermeer organiseerde op maandag 22 en vrijdag 26 mei jl. de workshop ‘Happy Project’. Tijdens deze workshop kregen de deelnemers de gelegenheid om een of meer paneeltjes te beschilderen. Alle paneeltjes tezamen vormen een schilderij dat zal worden aangeboden aan het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer. Voor meer informatie graag een e-mail sturen aan inloophuiszoetermeer@gmail.com of contact opnemen via ons contactformulier.

Uitreiking cheque Kankerpatienten Inloophuis Zoetermeer

Mei 2023 – Na afloop van de koffieochtend voor (ex-)kankerpatiënten in het inloophuis werden de initiatiefnemers Maja en Henk Neijssel verrast door Nikki Borgman namens Stichting Aardedraad. Zij overhandigde een cheque met de opbrengst van de eerste Ronde van de Driemanspolder van maar liefst € 519,-. Zie hier ook het nieuwbericht van Zoetermeer Actief.

De Ronde van de Driemanspolder werd gelopen op zondag 2 april 2023, in de frisse voorjaarswind. De Ronde van de Driemanspolder is een gezellige prestatieloop in de Nieuwe Driemanspolder. De loop wordt twee maal per jaar georganiseerd en de opbrengst gaat naar een lokaal goed doel op het gebied van hulp bij kanker, dit jaar het Kankerpatienten Inloophuis Zoetermeer.

Buddy

Mei 2023 – Leike sprak er maanden geleden al over: er zou een buddy-systeem in een kankertraject moeten zijn. Een buddy die je kan helpen bij vragen of waarmee je even kan sparren, dingen kan delen en/of uitwisselen. Het is fijn om te lezen dat anderen ook deze behoefte zagen en er nu dus een begin is gemaakt met een buddy-systeem in een aantal ziekenhuizen (zie hier voor het bericht bij rtlnieuws over ex-kankerpatient Femke die een buddy-systeem bedenkt). Zolang dit buddy-systeem nog niet voor iedereen toegankelijk is, kun je jezelf bij Stichting Aardedraad aanmelden (zowel buddy als buddy-zoeker) via het contactformulier. Wij hopen hiermee veel buddy en buddy-zoekers met elkaar in contact te kunnen brengen!