Informatief – bijeenkomst ‘Nabestaanden’

Augustus 2023 – De in oktober geplande informatieve bijeenkomst voor nabestaanden, georganiseerd door Stichting Aardedraad in samenwerking met het Maja Anjohuis en Light of Lein vond helaas geen doorgang omdat er te weinig aanmeldingen waren. Indien er in de toekomst meer interesse voor een dergelijke bijeekomst is, zullen we dit thema weer op de agenda zetten.

Iedereen beleeft een ingrijpende gebeurtenis zoals een sterfgeval op zijn eigen manier. Maar, je bent niet de enige die moeite heeft met het omgaan met het verlies. Door het delen van ervaringen, verdriet en emoties kunnen herkenning en erkenning worden gevonden.

Tijdens de bijeenkomst voor nabestaanden gaan we met de aanwezigen in gesprek, delen we tips en ervaringen en krijg je handvatten voor het omgaan met rouw- en verliesverwerking.

Hoe kom jij verder in jouw rouwproces?